Додаткові умови використання Google Chrome і ОС Chrome

Використовуючи Chrome або ОС Chrome, ви погоджуєтесь із Загальними положеннями та умовами Google на сторінці https://policies.google.com/terms і цими Додатковими умовами використання Google Chrome та ОС Chrome.

Ці додаткові Умови використання Google Chrome та ОС Chrome застосовуються до версії виконуваного коду Chrome і ОС Chrome. Більша частина вихідного коду Chrome, розміщеного на сайті https://code.google.com/chromium/terms.html, доступна безкоштовно на умовах ліцензійної угоди щодо програмного забезпечення з відкритим кодом.

Використання певних компонентів Chrome і ОС Chrome регулюється такими умовами:

ТЕХНОЛОГІЯ AVC

ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ В СКЛАДІ ПОРТФЕЛЯ ПАКЕТНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ТЕХНОЛОГІЮ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО АБО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ, ЗА ЯКЕ ВІН НЕ ОТРИМУЄ ВИНАГОРОДУ, З МЕТОЮ (А) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC (НАДАЛІ – ВІДЕО AVC) ТА/АБО (Б) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ У РАМКАХ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА/АБО ОТРИМАНОГО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. (ДИВ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM).

Adobe

Google Chrome може включати один або декілька компонентів, наданих компаніями Adobe Systems Incorporated і Adobe Software Ireland Limited (надалі сукупно – "Adobe"). Використання вами програмного забезпечення Adobe, наданого корпорацією Google (надалі – "ПЗ Adobe"), регулюється додатковими умовами (надалі – "Умови Adobe"), переліченими нижче. Як суб’єкт, який отримує ПЗ Adobe, Ви надалі згадуєтеся тут як "Субліцензіат".

1. Обмеження ліцензії.

(a) Flash Player, версія 10.x, створено лише як плагін для веб-переглядача. Субліцензіат може модифікувати чи розповсюджувати це ПЗ Adobe лише для використання як плагін для веб-переглядача з метою відтворення вмісту на веб-сторінці. Наприклад, Субліцензіат не може модифікувати це ПЗ Adobe для взаємодії з програмами, які працюють не у веб-переглядачі (наприклад, автономні програми, віджети, користувацький інтерфейс пристрою).

(б) Субліцензіат не може демонструвати програмний інтерфейс Flash Player версії 10.x в інтерфейсі плагіна веб-переглядача таким чином, який дозволяв би використовувати це розширення як автономну програму для відтворення вмісту на веб-сторінці.

(в) Програмне забезпечення Chrome-Reader не може використовуватися для відтворення документів у форматах PDF або EPUB, які застосовують протоколи керування цифровими правами чи інші системи, відмінні від Adobe DRM.

(г) Для всіх документів у форматах PDF та EPUB, захищених системою Adobe DRM, у програмному забезпечені Chrome-Reader потрібно ввімкнути керування цифровими правами Adobe DRM.

(д) Окрім дозволів, чітко вказаних у технічних умовах, програмне забезпечення Chrome-Reader не може вимикати будь-які можливості, надані компанією Adobe в ПЗ Adobe, включно з (але не обмежуючись) підтримкою форматів PDF та EPUB і системи Adobe DRM.

2. Електронне розповсюдження. Субліцензіат може дозволити завантаження ПЗ Adobe з веб-сайту, Інтернету, інтранету чи схожої технології (надалі – "Електронні розповсюдження") за умови, що Субліцензіат погодиться, що будь-яке розповсюдження ним ПЗ Adobe, зокрема на CD-ROM, DVD-ROM чи інших носіях інформації, а також Електронні розповсюдження (якщо це чітко дозволено), має здійснюватися з належними заходами безпеки, щоб запобігти недозволеному використанню. Стосовно Електронного розповсюдження, дозволеного нижче, Субліцензіат погоджується застосувати будь-які обмеження щодо належного використання, встановлені компанією Adobe, зокрема обмеження стосовно безпеки і/або розповсюдження Продукту Субліцензіата для кінцевих користувачів.

3. Ліцензійна угода кінцевого користувача й умови розповсюдження.

(а) Субліцензіат гарантує, що ПЗ Adobe розповсюджується для кінцевих користувачів від імені Субліцензіата та його постачальників відповідно до діючої ліцензійної угоди кінцевого користувача, що принаймні містить всі такі мінімальні умови (надалі – "Ліцензія кінцевого користувача"): (i) заборону розповсюдження і копіювання, (ii) заборону модифікації та створення похідних продуктів, (iii) заборону декомпілювання, зворотної розробки, розбирання та зміни ПЗ Adobe у форму, прийнятну для людини, (iv) положення з вказівкою права власності Субліцензіата та його ліцензіарів на Продукт Субліцензіата (як визначено в пункті 8), (v) застереження від непрямих, навмисних, випадкових, штрафних і наслідкових пошкоджень та (vi) інші стандартні галузеві застереження й обмеження, включаючи, якщо потрібно: повне (наскільки дозволено законом) застереження всіх відповідних законних гарантій.

(б) Субліцензіат гарантує, що ПЗ Adobe розповсюджується серед дистриб’юторів Субліцензіата від імені Субліцензіата та його постачальників відповідно до діючої ліцензійної угоди кінцевого користувача, що містить такі умови для захисту Adobe, як Умови Adobe.

4. Відкритий код. Субліцензіат не надаватиме (прямо чи опосередковано) і не матиме наміру надавати будь-якій третій стороні права чи пільги в рамках прав інтелектуальної власності або інших прав власності компанії Adobe, що зробить таку інтелектуальну власність об’єктом ліцензії відкритого коду чи схеми, у якій наявною або ймовірно витлумаченою умовою використання, модифікації і/або розповсюдження ПЗ Adobe буде: (і) його розкриття та розповсюдження у формі відкритого коду, (іі) його використання за ліцензією з метою створення похідних продуктів або (ііі) його безкоштовне розповсюдження. Вищезгадане обмеження не перешкоджає Субліцензіату розповсюджувати це ПЗ із метою роз’яснення. Субліцензіат може безкоштовно розповсюджувати ПЗ Adobe в комплекті з ПЗ Google.

5. Додаткові умови. Стосовно будь-якого оновлення, модернізації чи нових версій ПЗ Adobe (надалі сукупно – "Оновлення"), наданих Субліцензіату, компанія Adobe зберігає за собою право вимагати дотримання додаткових умов і положень, які застосовуються виключно до Оновлень і майбутніх їх версій, але лише наскільки ці обмеження встановлені компанією Adobe на всіх ліцензіатів таких Оновлень. Якщо Субліцензіат не погоджується на такі додаткові умови чи положення, він не отримає ліцензійних прав на згадані Оновлення, а дія ліцензійних прав Субліцензіата на ПЗ Adobe припиняється автоматично на 90 день від дати, коли такі додаткові умови стали доступними для Субліцензіата.

6. Повідомлення про права власності. Ні Субліцензіат, ні його дистриб’ютори не мають права видаляти чи іншим чином змінювати повідомлення про авторські права, торговельні марки, логотипи чи пов’язані повідомлення або інші повідомлення про права власності компанії Adobe (та її ліцензіарів, якщо такі є), що містяться в ПЗ Adobe чи супровідних матеріалах.

7. Технічні вимоги. Субліцензіат і його дистриб’ютори можуть розповсюджувати ПЗ Adobe та/або Оновлення лише на пристроях, які (і) відповідають технічним характеристикам, опублікованим на сторінці http://www.adobe.com/mobile/licensees (чи веб-сайті правонаступника), і (іі) перевірені компанією Adobe, як указано нижче.

8. Підтвердження й оновлення. Субліцензіат повинен, за посередництва компанії Google, надавати компанії Adobe для підтвердження кожен продукт Субліцензіата (і кожну його версію), що містить ПЗ Adobe і/або Оновлення (надалі – "Продукт Субліцензіата") та не відповідає критеріям винятків із переліку Підтвердження пристроїв. Субліцензіат сплачує за кожне таке надсилання, купуючи пакети перевірки згідно з поточними умовами Adobe, викладеними на сторінці http://flashmobile.adobe.com/. Продукт Субліцензіата, який не пройшов перевірку, не може розповсюджуватися. Підтвердження здійснюється відповідно до порядку, чинного на час придбання пакета, як описано на сторінці http://flashmobile.adobe.com/ ("Підтвердження").

9. Профілі та програма Device Central. Субліцензіату буде запропоновано ввести в профілі певну інформацію про Продукти Субліцензіата в рамках процесу підтвердження чи іншим способом. Субліцензіат має надати таку інформацію компанії Adobe. Компанія Adobe може (і) використовувати такі дані профілю як необхідну основу для підтвердження Продукту Субліцензіата (якщо цей продукт підлягає Підтвердженню) та (іі) відображати ці дані профілю в системі Adobe Device Intelligence, що знаходиться на сторінці https://devices.adobe.com/partnerportal/, і надавати до них доступ через інструменти для створення, засоби розробки та служби компанії Adobe, щоб дати змогу розробникам і кінцевим користувачам переглядати, яким чином вміст чи програми відображаються в Продуктах Субліцензіата (наприклад, як відображається відео в певних телефонах).

10. Експорт. Субліцензіат усвідомлює, що закони й нормативні акти США обмежують експорт і реекспорт товарів та технічних даних, створених на території Сполучених Штатів, що також може включати ПЗ Adobe. Субліцензіат погоджується не експортувати та не реекспортувати ПЗ Adobe без проходження відповідних процедур, встановлених у Сполучених Штатах чи інших країнах (якщо таке потрібно).

11. Умови надання технологій.

(а) Окрім випадків, згаданих у відповідних дозволах, наданих відповідними сторонами, чи в угодах із такими сторонами, Субліцензіат не повинен використовувати та не повинен дозволяти використовувати ПЗ Adobe для кодування чи декодування лише аудіоданих у форматі mp3 (.mp3) на будь-якому пристрої, що не є персональним комп’ютером (наприклад, на мобільному телефоні чи телевізійній приставці), а також не дозволяти використання mp3-кодерів і декодерів, які містяться в ПЗ Adobe, або надання до них доступу будь-яким продуктам, окрім ПЗ Adobe. ПЗ Adobe може використовуватися для кодування чи декодування даних у форматі MP3, які містяться у файлах із розширенням swf або flv, що містять відео, зображення чи інші дані. Субліцензіат усвідомлює, що використання ПЗ Adobe не на персональних комп’ютерах, як описано в заборонах у цьому розділі, може привести до сплати ліцензійних зборів чи інших коштів третім сторонам, що мають права інтелектуальної власності, пов’язані з технологією MP3, за використання яких ні компанія Adobe, ні Субліцензіат не сплатили жодні збори чи інші кошти третій стороні, що має права інтелектуальної власності. Якщо Субліцензіату потрібен MP3-кодер чи декодер для такого використання, Субліцензіат повинен отримати належну ліцензію на інтелектуальну власність, включно з усіма відповідними патентними правами.

(б) Субліцензіат не використовуватиме, не копіюватиме, не відтворюватиме та не модифікуватиме (і) вихідний код On2 (вказаний нижче як компонент Вихідного коду) як основу для надання ПЗ Adobe можливості декодувати відео у форматі Flash-відео (.flv чи .f4v) і (іі) вихідний код Sorenson Spark (вказаний нижче як компонент Вихідного коду) в обмежених випадках для виправлення помилок і покращення роботи ПЗ Adobe. Усі кодеки, надані в комплекті з ПЗ Adobe, можуть використовуватися та розповсюджуватися лише як складова частина ПЗ Adobe, і жодні інші програми, включаючи програми Google, не можуть мати до них доступ.

(в) Вихідний код може надаватися в кодеку AAC і/або кодеку HE-AAC (надалі – "Кодек AAC"). Використання Кодека AAC обумовлено отриманням Субліцензіатом відповідної патентної ліцензії, що включає всі необхідні патенти, надані корпорацією VIA Licensing на кінцеві продукти, на чи в яких Кодек AAC буде використовуватися. Субліцензіат усвідомлює та погоджується, що компанія Adobe не надає Субліцензіату чи його субліцензіатам патентну ліцензію на Кодек AAC у рамках цієї угоди.

(г) ВИХІДНИЙ КОД МОЖЕ МІСТИТИ КОД, ВИКОРИСТАННЯ ЯКОГО РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (AVC) ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ІЗ МЕТОЮ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC (НАДАЛІ "AVC ВІДЕО") І/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ AVC ВІДЕО, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І/АБО ОТРИМАНОГО ВІД ВІДЕО-ПАРТНЕРА, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ AVC ВІДЕО. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. Див. http://www.mpegla.com

12. Оновлення. Субліцензіат не перешкоджатиме намірам Google чи Adobe оновити ПЗ Adobe в усіх продуктах Субліцензіата, що включають ПЗ Adobe та постачаються в комплекті з програмним забезпеченням Google (тут – "Продукти Субліцензіата").

13. Посилання на джерело та повідомлення про власність. Субліцензіат повинен подавати перелік ПЗ Adobe в загальнодоступних технічних характеристиках Продукту Субліцензіата та розміщати належну фірмову символіку ПЗ Adobe (за винятком корпоративного логотипу Adobe) на упаковці Продукту Субліцензіата чи рекламних матеріалах у спосіб, що узгоджується з фірмовою символікою продуктів третіх сторін, які містяться в Продукті Субліцензіата.

14. Без гарантії. ПЗ ADOBE НАДАЄТЬСЯ СУБЛІЦЕНЗІАТУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ НА УМОВАХ "ЯК Є". КОМПАНІЯ ADOBE НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧИ РОБОТИ. КОМПАНІЯ ADOBE ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ І НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ РОБОТУ ЧИ РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЗ ADOBE. ОКРІМ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ, ЗАЯВИ ЧИ ПОЛОЖЕННЯ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ НЕ МОЖЕ ЧИ НЕ МАЄ ВИКЛЮЧАТИСЯ АБО ОБМЕЖУВАТИСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО СУБЛІЦЕНЗІАТА В ЙОГО ЮРИСДИКЦІЇ, КОМПАНІЯ ADOBE ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, УМОВ, ЗАЯВ ЧИ ПОЛОЖЕНЬ (ЯВНИХ І НЕЯВНИХ, У РАМКАХ СТАТУТНОГО, ПРЕЦЕДЕНТНОГО, ЗВИЧАЄВОГО, КОРИСТУВАЦЬКОГО ЧИ ІНШОГО ПРАВА), ЗОКРЕМА, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, СТОСОВНО НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ОБ’ЄДНАННЯ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЧИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. СУБЛІЦЕНЗІАТ НЕ МАЄ ПРАВА НАДАВАТИ ЖОДНІ ГАРАНТІЇ, ЯВНІ ЧИ НЕЯВНИІ, ВІД ІМЕНІ КОМПАНІЇ ADOBE.

15. Договірне обмеження відповідальності. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ ADOBE ЧИ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СУБЛІЦЕНЗІАТОМ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ПОЗОВИ, ВИДАТКИ АБО БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, НЕПРЯМІ ЧИ ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ АБО ЗАОЩАДЖЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПРЕДСТАВНИК КОМПАНІЇ ADOBE БУВ ПРОІНФОРМОВАНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ВТРАТ, ЗБИТКІВ, ПОЗОВІВ, ВИДАТКІВ АБО ПРО ПОЗОВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИНЯТКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ЮРИСДИКЦІЇ СУБЛІЦЕНЗІАТА. СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ADOBE І ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ ЧИ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОДНІЄЮ ТИСЯЧЕЮ ДОЛАРІВ (1000 ДОЛ. США). Ніщо в цій Угоді не обмежує відповідальності компанії Adobe перед Субліцензіатом у випадку смерті чи особистої травми, спричиненої недбалістю компанії Adobe, чи внаслідок цивільного правопорушення – обману (шахрайства). Компанія Adobe діє від імені своїх постачальників лише у випадках спростування, виключення та/чи обмеження обов’язків, гарантій і зобов’язань, викладених у цій Угоді, але не в жодному іншому випадку чи з іншою метою.

16. Умови захисту вмісту

(а) Визначення.

"Правила відповідності та стійкості" – це документ, що встановлює правила відповідності та стійкості для ПЗ Adobe; розміщений на сторінці http://www.adobe.com/mobile/licensees чи на веб-сайті правонаступника.

"Функції захисту вмісту" – це аспекти ПЗ Adobe, призначені для забезпечення відповідності з Правилами відповідності та стійкості, які запобігають відтворенню, копіюванню, модифікації, перерозподілу чи іншим діям стосовно цифрового вмісту, розповсюдженого для використання користувачами ПЗ Adobe, якщо на такі дії не отримано дозволу від власників або ліцензованих дистриб’юторів цього цифрового вмісту.

"Код захисту вмісту" – це код, що міститься в певних визначених версіях ПЗ Adobe, який вмикає певні Функції захисту вмісту.

"Ключ" – це криптографічне значення, що міститься в ПЗ Adobe та використовується для розшифровування цифрового вмісту.

(б) Обмеження ліцензії. Право Субліцензіата використовувати ліцензії щодо ПЗ Adobe регулюється такими додатковими обмеженнями та зобов’язаннями. Субліцензіат гарантує, що клієнти Субліцензіата дотримуватимуться цих обмежень і зобов’язань в обсягах, встановлених для Субліцензіата щодо ПЗ Adobe. Недотримання цих додаткових обмежень і зобов’язань будь-яким із клієнтів Субліцензіата розцінюватиметься як суттєве порушення умов самим Субліцензіатом.

(б.1) Субліцензіат і його клієнти можуть розповсюджувати лише ПЗ Adobe, яке відповідає Правилам відповідності та стійкості, як підтверджено Субліцензіатом під час процесу підтвердження, описаного вище в Умовах Adobe.

Б.2. Субліцензіат не має права (і) обходити Функції захисту вмісту цього ПЗ Adobe чи іншого пов’язаного ПЗ Adobe, за допомогою якого шифрується чи дешифрується цифровий вміст для авторизованого застосування користувачами ПЗ Adobe, чи (іі) розробляти або розповсюджувати продукти, за допомогою яких можна обходити Функції захисту вмісту цього ПЗ Adobe чи іншого ПЗ Adobe, що використовується для шифрування чи дешифрування цифрового вмісту для авторизованого застосування користувачами ПЗ Adobe.

(в) Ключі є конфіденційною інформацією компанії Adobe. Стосовно Ключів Субліцензіат дотримуватиметься Порядку обробки вихідного коду Adobe (надається компанією Adobe на вимогу).

(г) Судова заборона. Субліцензіат погоджується, що порушення цієї угоди може призвести до компрометації Функцій захисту вмісту ПЗ Adobe та завдати виключну й тривалу шкоду інтересам компанії Adobe і власників цифрового вмісту, які покладаються на ці Функції захисту вмісту, а також із тим, що грошові збитки можуть не співпадати з розміром компенсації за завдану шкоду. Тому Субліцензіат надалі погоджується, що компанія Adobe може домагатися судової заборони з метою запобігання чи обмеження шкоди, завданої будь-яким із таких порушень, включаючи грошові збитки.

17. Призначена третя сторона-бенефіціар. Компанії Adobe Systems Incorporated й Adobe Software Ireland Limited є призначеними третіми сторонами-бенефіціарами в угоди між корпорацією Google і Субліцензіатом стосовно ПЗ Adobe, включно з, але не обмежуючись, Умовами Adobe. Субліцензіат погоджується, не зважаючи на будь-які протилежні твердження в його угоді з Google, що корпорація Google може розкрити особу Субліцензіата для компанії Adobe та засвідчити письмово, що Субліцензіат уклав із Google ліцензійну угоду, яка включає Умови Adobe. Субліцензіат повинен укласти угоду з кожним зі своїх ліцензіатів. Якщо ці ліцензіати мають право розповсюджувати ПЗ Adobe, така угода буде включати Умови Adobe.

Крім того, використання певних компонентів ОС Chrome також регулюється наведеними нижче умовами.

ТЕХНОЛОГІЯ MPEG-4

ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ НА ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ У СКЛАДІ ПОРТФЕЛЯ ПАКЕТНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ТЕХНОЛОГІЮ MPEG-4 ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ІЗ МЕТОЮ (А) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО ВІЗУАЛЬНОГО СТАНДАРТУ MPEG-4 (\НАДАЛІ – ВІДЕО MPEG-4\) ТА/АБО (Б) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО MPEG-4, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ У РАМКАХ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА/АБО ОТРИМАНОГО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ КОМПАНІЇ MPEG-4 LA НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО MPEG-4. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ СТОСОВНО РЕКЛАМНОГО, ВНУТРІШНЬОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. ДИВ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM.