GoogleАналітика

Умови програми для сертифікованих партнерів Google Analytics

Дякуємо

Ви надіслали на розгляд свою згоду на прийняття Загальних положень і умов програми для сертифікованих партнерів Google Analytics (GACP). Ми розглянемо вашу заявку й надішлемо відповідь найближчим часом.

Згідно розділу 1 Загальних положень і умов ваша участь у програмі GACP стає дійсною лише після отримання електронного листа з письмовим підтвердженням від Google.

Процедура подання заявки передбачає, що ви маєте погодитися з цими умовами програми ("Умови"), які висуває Google Inc. ("Google"). Ці Умови стосуються вашої участі як авторизованого консультанта Google Analytics ("Сертифікований партнер GA") у програмі для авторизованих консультантів Google Analytics ("Програма GACP"). Приймаючи ці Умови, ви визнаєте, що маєте право накладати зобов’язання на сторону, указану у вашій заявці на участь у Програмі GACP (ви й ця сторона разом – "ви").

НАТИСНУВШИ КНОПКУ "Я ПРИЙМАЮ ЦІ УМОВИ" НИЖЧЕ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ОПИСАНІ В ЦИХ УМОВАХ, ПОЧИНАЮЧИ З ДАТИ НАТИСКАННЯ ЦІЄЇ КНОПКИ. ОДНАК, ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ, ЩО ЗГІДНО ЦИХ УМОВ ВИ НЕ ВВАЖАТИМЕТЕСЯ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ ТА НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦИХ УМОВАХ, ДОКИ GOOGLE НЕ ПІДТВЕРДИТЬ ВАШУ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ GACP, ЯК ОПИСАНО В РОЗДІЛІ 1 НИЖЧЕ.

 1. Участь у програмі. Ваша участь у Програмі GACP залежить від схвалення вашої кандидатури Google. Це рішення компанія Google приймає на власний розсуд. Ваша участь у Програмі GACP стає дійсною лише після письмового підтвердження, яке Google надішле вам електронною поштою.
 2. Переваги програми. Якщо Google підтверджує вашу участь у Програмі GACP, ви маєте право (a) називати себе Сертифікованим партнером GA на своєму веб-сайті та в маркетингових матеріалах, зокрема використовуючи логотип GACP, який надає Google, і (b) надавати послуги з навчання та підтримки своїм клієнтам, що використовують Google Analytics, як Сертифікований партнер GA. Ви повинні використовувати логотип GACP (а також іншу фірмову символіку Google, на використання якої Google надає дозвіл) відповідно до правил використання фірмової символіки Google, описаних тут, і додаткових умов, описаних тут. Ви не маєте права видавати прес-реліз, у якому згадується ваш статус Сертифікованого партнера GA або ваша участь у Програмі GACP, без попереднього письмового схвалення Google. Google може в будь-який час скасувати ваш дозвіл називати себе Сертифікованим партнером GA і використовувати логотип GACP та будь-яку іншу фірмову символіку Google.
 3. Правила участі в програмі.
  1. Підтримка рівня кваліфікації. Деякі з факторів, які Google бере до уваги, оцінюючи вашу заявку на участь у Програмі GACP, описано тут. Після початкового схвалення вашої участі в Програмі GACP ви повинні підтримувати цей рівень кваліфікації (Google може оновлювати кваліфікаційні вимоги), щоб залишатись учасником Програми GACP.
  2. Надання інформації та звіти. Якщо Google підтверджує вашу участь у Програмі GACP, ви надаєте Google дозвіл показувати вашу фірмову символіку та іншу інформацію про вас для ідентифікації вас як учасника Програми GACP, зокрема на сторінці каталогу сертифікованих партнерів GA, яку зараз розміщено тут. Ви маєте підтримувати цю інформацію в актуальному стані за допомогою онлайнової панелі керування, яку розміщено тут. Крім того, не пізніше ніж в останній робочий день кожного календарного кварталу ви зобов’язані надсилати звіт про послуги, які ви надаєте клієнтам як наш представник, у форматі, який визначить Google.
  3. Відносини з клієнтами. Ви повинні повідомляти своїх клієнтів про те, що ви дієте як незалежна сторона, яка не є співробітником, ліцензіатом або іншого типу афіліатом Google. Ви повністю відповідальні за всі послуги, які ви надаєте своїм клієнтам, включно з виставленням рахунків та іншими аспектами відносин із клієнтами. Щоб уникнути дезорієнтації клієнтів, ви не маєте права укладати субконтракти з третіми сторонами щодо пов’язаних із Google Analytics послуг, які ви надаєте своїм клієнтам. Надаючи клієнтам послуги, ви повинні діяти професійно, швидко й кваліфіковано, дотримуючись належних стандартів галузі. Ви повинні надавати послуги відповідно до Загальних положень і умов Google Analytics, а також будь-якої іншої пов’язаної політики, і в жодному разі не примушувати чи не заохочувати клієнтів порушувати Загальні положення та умови Google Analytics і будь-яку іншу пов’язану політику. Якщо ви вирішуєте використовувати додаткові продукти, матеріали або інструменти, які надає Google, ви повинні використовувати їх лише відповідно до цих Умов, а також будь-яких додаткових умов, які надасть Google. Ви (а не компанія Google) відповідаєте за всі свої витрати, пов’язані з наданням послуг вашим клієнтам і з вашою участю в Програмі GACP.
 4. Відсутність гарантій і договірне обмеження відповідальності. КОМПАНІЯ GOOGLE І ЇЇ АФІЛІАТИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ І ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА, АЛЕ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ВІД ГАРАНТІЇ ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ВИКОРИСТАННЯ. GOOGLE І ЇЇ АФІЛІАТИ НЕ НЕСТИМУТЬ ЖОДНОЇ ПРЯМОЇ, НЕПРЯМОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ, ПРИБЛИЗНОЇ, ШТРАФНОЇ АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ЗА БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ПРАВОВОЮ ТЕОРІЄЮ СТОСОВНО ПРОГРАМИ GACP ТА GOOGLE ANALYTICS. ЦІ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНШОЇ ОБМЕЖЕНОЇ САНКЦІЇ ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ.
 5. Відшкодування. Ви зобов’язуєтеся відшкодовувати збитки та захищати компанію Google і її афіліатів від будь-яких претензій третіх сторін і пов’язаних збитків, що виникають через порушення вами цих Умов, вашу участь у Програмі GACP чи будь-які послуги, які ви надаєте своїм клієнтам.
 6. Конфіденційність. "Конфіденційна інформація Google" – це інформація, яку Google розголошує вам у зв’язку з цими Умовами та яка позначена як конфіденційна або за звичайних обставин вважатиметься конфіденційною.  Конфіденційна інформація Google не включає інформацію, яку ви вже знали, яка стає загальнодоступною не з вашої вини, яка була розроблена вами самостійно або яку вам надала на законних підставах інша сторона. Ви не маєте права розголошувати конфіденційну інформацію Google іншим особам, за винятком афіліатів, співробітників і представників, які мають її знати за принципом необхідного знання та погодилися в письмовій формі зберігати її конфіденційність. Ці люди й організації можуть використовувати конфіденційну інформацію Google лише для здійснення прав і виконання зобов’язань за цими Умовами, захищаючи конфіденційність цієї інформації належним чином.
 7. Припинення участі. Участь у Програмі GACP добровільна. Якщо ви бажаєте припинити участь у Програмі GACP, ви зобов’язані повідомити Google про це за адресою gaac-core@google.com для того, щоб компанія Google видалила вас зі списку учасників Програми GACP. Google може з будь-якої причини та без жодної відповідальності перед вами припинити дію цих Умов GACP або припинити вашу участь у Програмі GACP. Якщо Google із будь-яких причин припиняє чи призупиняє вашу участь, або ви робите це самостійно, ви зобов’язані припинити називати себе Сертифікованим партнером GA і видалити логотип GACP та іншу фірмову символіку Google зі свого веб-сайту та маркетингових матеріалів. Положення розділів 4, 5, 6, 7 і 9 продовжуватимуть діяти після припинення дії цих Умов у будь-якому разі.
 8. Модифікація. Google може змінити ці Положення та умови в будь-який час, і зміни, які внесе Google, діятимуть у майбутньому. Якщо ви не згодні зі зміною, єдиною доступною для вас санкцією є припинення участі в Програмі.
 9. Інше. Google зберігає за собою всі права на Google Analytics та інші продукти й матеріали Google, і ви не отримуєте жодних прав на Google Analytics або будь-які інші продукти й матеріали Google. Крім цих Умов, ви також відповідальні за дотримання всіх відповідних законів та інших правил Google, пов’язаних із вашою участю в Програмі GACP. Ці Умови регулюються законодавством штату Каліфорнія, за винятком додаткових правових норм, що мають чинність у цьому штаті. ЗА БУДЬ-ЯКИХ СУПЕРЕЧОК СТОСОВНО ЦИХ УМОВ СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ВИКОНУВАТИ РІШЕННЯ ТА ПІДКОРЯТИСЯ ПЕРСОНАЛЬНІЙ ЮРИСДИКЦІЇ СУДІВ ОКРУГУ САНТА-КЛАРА, ШТАТ КАЛІФОРНІЯ. Ці Умови становлять повну угоду між сторонами стосовно предмету обговорення та замінюють усі попередні чи інші чинні угоди щодо цього предмету. Неможливість Google виконати певне положення не вважається відмовою від виконання положень угоди. Якщо певне положення визнається як не забезпечене позовом, воно та будь-яке інше пов’язане положення тлумачитиметься таким чином, щоб у найповнішому обсязі досягти призначення такого положення. Ці Умови не мають третіх сторін-бенефіціарів. Ви не маєте права передавати жодне зі своїх прав за цими Положеннями та умовами, і спроба зробити це не матиме юридичної сили. Ви та Google є незалежними підрядниками; ці Умови не передбачають створення агентства, товариства чи спільного підприємства.
 10. Перехід від попередньої угоди GACP.Цей абзац стосується вас, лише якщо ви маєте поточну паперову угоду ("Поточна паперова угода") з Google, у якій обговорюється ваша участь у програмі GACP (найімовірніше, вона називається "Положення та умови програми для авторизованих консультантів Google Analytics"). Після прийняття цих Умов і підтвердження Google вашої участі в Програмі GACP дія Поточної паперової угоди припиняється та вашу участь у Програмі GACP надалі регулюватимуть ці Умови.
ПРИЙНЯТИ ЦІ УМОВИ
Ім’я:
Прізвище:
Посада:
Електронна пошта:
Телефон:
Компанія: