GoogleАналітика

Приклад використання (шаблон)

Кожен приклад використання має відповідати наведеній нижче структурі.

Текст: МАКС. 1 параграф

Додайте URL-адреси веб-сайту й контактні відомості для довідок для клієнта

Розділ 1. Опис клієнта

 • Опишіть ситуацію
 • У якій галузі працює ваш клієнт?
 • Основи співпраці з вами

Текст: МАКС. 4 параграфи

Якщо можливо, додайте знімки екрана та приклади спеціального коду

Розділ 2. Технічні можливості

Продемонструйте свій технічний досвід і вкажіть:
 • приклади впровадження розширених функцій (відстеження електронної комерції/подій/Flash тощо)
 • приклади спеціального коду й випадки поглибленого використання Google Analytics (наприклад, використання функції setVar та utm_nooveride тощо)
 • власне розуміння механізму функціонування продукту

Текст: МАКС. 4 параграфи

Де потрібно, додайте таблиці/графіки та знімки екрана

Розділ 3. Аналітичні вміння

Як ви використали отримані цінні дані, блискуче завершивши впровадження? Поясніть, яким чином ви:
 • визначили проблеми з веб-сайтом
 • розробили способи оцінки проблеми
 • оцінили ситуацію

Текст: МАКС. 2 параграфи

Де потрібно, додайте таблиці/графіки та знімки екрана

Розділ 4. Ідеї для бізнесу

Нарешті, які рекомендації ви надали клієнтові за результатами своєї роботи? Продемонструйте нам:
 • здатність розробити гіпотезу
 • відповідні результати своїх дій, які ви представили керівництву компанії клієнта
 • результати застосування ваших рекомендацій